kunst@skivekunstmesse.dk

Formandens email-adresse: amvm@mail.dk

Skive Kunstmesse arrangeres af Skive Lions Club, som har nedsat følgende udvalg:

Formand Vagn Mikkelsen

Kasserer Lars Høgh Poulsen

Sekretær Per Flemming Søegaard

Jørgen Bendsen